Word Lid

Contributie

De bedragen zijn per kwartaal. U verstrekt een machtiging om de contributie te innen. De tarieven zijn per
1 januari 2024:

Judo tot en met 9 jaar (A-pupillen)€ 44,00
Judo vanaf 10 jaar (B-pupillen*, Aspiranten en senioren)€ 51,00
Mixed Martial Arts€ 50,00
Steps€ 40,00
Kleuterjudo (4— 6 jaar), 13 lessen waaronder 1 proefles€ 35,00

1 Het jaar waarin men 10 jaar wordt is het lid B-pupil en op dat moment gaat de verhoogde contributie in, dus niet pas als het lid daadwerkelijk 10 jaar wordt.

De gemeente kent via het programma Rondkomen in Hollands Kroon voorzieningen voor ouders met een kleine beurs. Wij verwijzen naar de website https://www.hollandskroon.nl/rondkomen

De vereniging meldt judoka’s aan bij de Judobond Nederland (JBN) vanaf het behalen van de witte band. De Judobond verstrekt je een zogenaamd JBN-paspoort. Je bent als judoka verplicht lid van de JBN. De JBN contributie wordt apart in rekening gebracht door de JBN. Als je geen lid bent van de JBN mag je niet aan officiële wedstrijden meedoen, worden je banden niet geregistreerd en krijg je geen diploma’s. Om lid te worden van de JBN betaal je eenmaal per jaar contributie aan de JBN. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de leeftijd en staat los van het lidmaatschap van de vereniging. Voor actuele contributiegelden verwijzen wij naar de website van de JBN www.jbn.nl .


Inschrijfformulier

Wil je lid worden? Wat leuk!
Vul het onderstaande formulier in blokletters in en neem deze mee naar de les of stuur deze op naar contact@asahi-san.nl