Informatie


Alle lessen worden verzorgd in de sporthal van het Kindcentrum Op De Elft, Elft 53 1777 AC Hippolytushoef.

De minimumleeftijd om lid te worden van onze vereniging is 4 jaar. Voor MMA en Steps is dit 12 jaar.

Er zijn 4 proeflessen voor judo. Voor MMA en Steps gelden 2 proeflessen. Besluit je tijdens of na de proeflessen om lid van onze vereniging te worden dan vul je een inschrijvingsformulier en machtiging in. Het inschrijfformulier vind je op onze website bij Word Lid

Je kunt bij onze vereniging een judopak, banden en slips aanschaffen. Benader daarvoor de trainers, of bel daarvoor naar
06.833 59 681

LESTIJDEN

maandag
20:00 – 21:00 MMA (tijden in overleg met J. Blom)

dinsdag
16.00 – 17:00 uur kleuterjudo
17:00 – 18:00 judo jeugd groep 1
18:10 – 19:10  judo jeugd groep 2
19:20— 20:35 judo groep 3

donderdag
19:30 – 20:30 steps

vrijdag
18:30 – 19:30 wedstrijdtraining judo

Wijzigingen in lestijden voorbehouden.
De trainer bepaalt in welke groep je wordt geplaatst. Hij alleen is in staat om te bekijken in welke groep men het beste past qua leeftijd, gewicht en techniek.

CONTRIBUTIE

De bedragen zijn per kwartaal en worden met de verkregen machtiging geïnd.  Voor 2024 gelden de volgende tarieven.

–  Kleuterjudo (4— 6 jaar)    € 35,00 (12 lessen waaronder 1 proefles)
–  Judo tot en met 9 jaar      € 44,00
–  Judo vanaf 10 jaar1          € 51,00
–  Mixed Martial Arts           € 50,00
–  Steps                                 € 40,00

De gemeente kent voorzieningen voor ouders met een kleine beurs. Wij verwijzen naar de website
https://jouw.teamsportservice.nl/schagenhollandskroon/voor-jou/tegemoetkoming-kosten

1 Het jaar waarin men 10 jaar wordt is het lid B-pupil en op dat moment gaat de verhoogde contributie in, dus niet pas als het lid daadwerkelijk 10 jaar wordt.

JBN LIDMAATSCHAP

De vereniging meldt judoka’s aan bij de Judobond Nederland (JBN) vanaf het behalen van de witte band. De Judobond verstrekt je een zogenaamd JBN-paspoort. Je bent als judoka verplicht lid van de JBN. De JBN contributie wordt apart in rekening gebracht door de JBN. Als je geen lid bent van de JBN mag je niet aan officiële wedstrijden meedoen, worden je banden niet geregistreerd en krijg je geen diploma’s. Om lid te worden van de JBN betaal je eenmaal per jaar contributie aan de JBN. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de leeftijd en staat los van het lidmaatschap van de vereniging. Voor actuele contributiegelden verwijzen wij naar de website van de JBN www.jbn.nl . Stop je met judo? Dan moet je jezelf afmelden bij de JBN. Doe dit op tijd anders zit je er voor een extra jaar aan de contributie vast.

OPZEGGEN

Het opzeggen van het lidmaatschap kan d.m.v. een e-mail naar contact@asahi-san.nl of een schriftelijke melding aan de vereniging. Het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het kwartaal waarin is opgezegd. Dat kan alleen als de opzegging tenminste een maand voor het einde van dat kwartaal is gedaan. Anders houdt het op met het einde van het volgende kwartaal. Wanneer een lid het lidmaatschap in de loop van een kwartaal wil beëindigen,  blijft de contributie over het gehele kwartaal verschuldigd.

KLEUTERJUDO

Twee keer per jaar starten we weer met kleuterjudo. Kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen in 12 lessen (1 les op proef) spelenderwijs uitvinden of judo een fijne sport voor hen is. Daarna kun je natuurlijk lid worden van onze vereniging.
We gaan ervan uit dat—voor zover nodig—ouders ondersteunen bij het aan– en uitkleden van de kinderen.
Via posters en door mededelingen op school wordt aangegeven wanneer kleuterjudo van start gaat.

Peuterjudo / gym voor kinderen van 2 jaar en ouder, 5 maart vanaf 15:15 uur – 16:00 uur
Asahi-San wil vanaf 5 maart t/m 9 juli 2024 starten met peuterjudo / gym voor kind en ouder. De lessen duren 45 minuten worden verzorgd door Daniël Margés. Belangrijke punten zijn: samen sporten met je peuter, de ontwikkeling van de motoriek, spelenderwijs en plezier in bewegen. De kosten bedragen € 55,-.
Natuurlijk dragen de peuters een judopak. Heb je die niet, dan kun je die de eerste les aanschaffen voor
€ 25,-
Je kunt je kind per mail opgeven op contact@asahi-san.nl . Vermeld niet alleen de naam van uw kind, maar ook geboortedatum en of hij/zij al beschikt over een judopak. Voor meer informatie kun je bellen naar 06.833 59 681