Club van 50

Het primaire doel van de Club van 50 is het genereren van extra inkomsten voor de Judovereniging Asahi-San.De inkomsten zullen worden aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting van Asahi-San betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de accommodatie en uiteraard vele andere doeleinden. Meedoen met de club van 50 kost u €50 per jaar.

Als u ook sponsor wilt worden kan u dat doen door onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar contact@asahi-san.nl

Hier kan u ook tussen staan!