Privacy verklaring

Judovereniging Asahi-San uit Hippolytushoef kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van de j.v. Asahi-San en omdat u deze zelf bij het invullen van het inschrijfformulier aan de j.v. Asahi-San heeft verstrekt.

Judovereniging Asahi-San kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer(s)
– Uw e-mailadres
– Registratienummer van de Judo Bond Nederland – JBN.
– Bankgegevens
– Pasfoto

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te registreren bij de JBN en om u telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail of post) te kunnen benaderen.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard na afmelding bij j.v. Asahi-San of zolang wettelijk verplicht is (zoals bankgegevens).
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door j.v. Asahi-San kunt u dit doen door een mail te sturen naar contact@asahi-san.nl

Gebruik Beeldmateriaal door j.v. Asahi-San.
De regels omtrent Privacy gelden ook voor het nemen van foto’s en video opnamen.
Daarom moeten we de vraag stellen aan elk lid; stem je in met het maken van foto’s en video opnamen tijdens de wedstrijden en evenementen en met het publiceren hier van?
Denk aan Facebook, kranten, nieuwssites, website, digitale archief ed.
contact@asahi-san.nl  en houd er dan zelf wel rekening mee dat je niet op een groepsfoto gaat staan.
Word er nu toestemming gegeven dan kan dit ten alle tijden weer worden ingetrokken.