Lidmaatschap

Les informatie en aanmelden

  • De minimum leeftijd om lid te worden van onze vereniging is 4 jaar voor judo, 6 jaar voor jiu-jitsu. Voor MMA en Steps is dit 12 jaar. Voor fitness is dit 16 jaar.
  • Er zijn 4 proeflessen voor kinderen jonger dan 12 jaar.
  • Ben je 12 jaar of ouder dan gelden 2 gratis proeflessen.
  • Het inschrijfformulier vindt u op deze website en in de kantine.
  • Wordt tijdens of na de proeflessen besloten om tochgeenlid te wordendan dient u dit te melden aan de ledenadministratie. In dat geval vervalt de inschrijving en machtiging. De ledenadministratie is bij de penningmeester.
  • Indien besloten wordt om na de proeflessen wel lid te worden, behoeft u niets te doen en wordt de automatische incasso ingesteld. Wanneer u zicht niet afmeldt wordt er automatisch van uit gegaan dat het lidmaatschap gewenst is.
  • Voor judo zijn judopakken te koop. Informatie over het aanschaffen van een judopak kunt u via de barmedewerker verkrijgen. Een bestelformulier ligt achter de bar welke de barmedewerker aan u kan overhandigen.

Het JBN lidmaatschap

Er wordt, als je doorgaat met judo of jiu-jitsu,  door de vereniging een “JBN paspoort” aangevraagd bij de Judobond Nederland (JBN). Je bent als judoka en jiu-jitsuka verplicht lid van de JBN. De JBN contributie wordt apart in rekening gebracht door de JBN. Als je geen lid bent van de JBN mag je niet aan officiële wedstrijden meedoen, worden je banden niet geregistreerd en krijg je geen diploma’s.

Om lid te worden van de JNB betaald men eenmaal per jaar contributie aan de JBN. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de leeftijd en staat los van het lidmaatschap van de vereniging. Voor actuele contributiegelden wordt verwezen naar de website van de JBN  www.jbn.nl

De vereniging meldt je pas aan bij de bond vanaf het behalen van de witte band. Bij Asahi-San beginnen we met de rode band.

Stop je met judo of jiu-jitsu dan geldt. Afmelden bij de JBN doe je zelf. Doe dit op tijd want de JBN hanteert een andere afmeldperiode dan Asahi-San. Controleer dit op de website van de JBN.

Opzeggen van het lidmaatschap

Het opzeggen van Uw lidmaatschap kan d.m.v. een e-mail naar contact@asahi-san.nl of een schriftelijke melding aan:

j.v. Asahi-San
t.a.v. Ledenadministratie
Butterhoek 5
1777 GN Hippolytushoef

Doe dit wel tenminste één maand vóór aanvang van het nieuwe kwartaal.
Voorbeeld: Wilt u stoppen in april, dan moet u uw opzegging vóór 1 maart doen.
Bent u daarmee te laat, dan bent u contributie verschuldigd over dit kwartaal.
Te veel betaalde contributie kan helaas niet worden teruggestort.

Wanneer u uw lidmaatschap beëindigt, dient u zelf  het lidmaatschap bij de Judobond op te zeggen, dit kunnen wij namelijk niet voor u doen. Meer hierover zie www.jbn.nl